Galleri

Om skulpturene

Bevegelse, berørelse, berøring og lekenhet i utforskning av uttrykk, form og metode; Dette er utgangspunktet for de fleste av Skulpturene mine og arbeidet med dem. Jeg søker, gjennom å billedliggjøre den bevegelsen som foregår i mitt indre i menneskemøter, å bringe fram undring over hver enkelts indre bevegelse i møte med det ytre. Og er vi oss disse bevegelser bevisste? Jeg utforsker veikrysset; det indre liv og det ytre uttrykk det får. Menneskekroppen både viser og skjuler hva som foregår inne i oss. Derfor er kroppens anatomi og bevegelighet en viktig inspirasjon til formspråket mitt. Gjennom plastisk bearbeiding av det varme stålet kommer bevegelsen i formen ganske naturlig. Jeg ønsker at skulpturene mine både gir visuell opplevelse, men også at de kan oppleves taktilt. Kjenn på! Følg linjene med hånden! I noen arbeider har jeg gitt betrakteren mulighet til å endre eller bevege deler av skulpturen og dermed også dens utrykk. Her kan betrakteren selv leke med og utforske uttrykk. Kan det gi impulser til den indre bevegelsen?